U bent hier

Bericht uit aan leden over contributiewijziging en aanpassing postbijdrage.

In het financieel jaarverslag over 2017 werd voorgesteld de contributie te verhogen en tevens de postbijdrage aan te passen aan de werkelijke kosten.
In de jaarvergadering van 4 april 2018 is dit voorstel besproken. De leden waren akkoord met dit voorstel. Vanuit het bestuur werd aangegeven toch naar mogelijkheden te zoeken om een sluitende begroting te krijgen. Dit heeft er mede toe geleid, dat we vanaf 1 januari 2019 overgaan naar een goedkopere drukker voor de Hak-al.
Tevens werd de mogelijkheid besproken van een inspanning om een forse stijging van het aantal leden te bewerkstelligen. Een en ander heeft wel geleid tot een stijging van het aantal leden.
Het blijft echter onvoldoende om tot een sluitende begroting te komen.
Daarom is in de laatste bestuursvergadering besloten om de contributie per 1 januari 2019 te verhogen naar 25 euro. De bijdrage voor extra huisgenoten blijft gehandhaafd op 10 euro.
Tevens verhogen we de postbijdrage voor leden in het buitengebied, waarbij de Hak-al per post verzonden wordt, naar de werkelijke kosten. Op het niveau van 2018 zal dit bij 4 Hak-als een bijdrage van 13,32 euro zijn (nu is dit 9 euro). Waarschijnlijk zal deze bijdrage uiteindelijk per 1 januari 2019 nog wat hoger liggen door de verwachte stijging van de posttarieven. Leden in het buitengebied, die nu deze bijdrage betalen kunnen er voor kiezen om maandelijks een mailtje te krijgen met de link naar de digitale uitgave en hiermee af te zien van toezending en het betalen van de postbijdrage.
We verwachten, dat deze verhoging voor de komende jaren weer een sluitende begroting zal opleveren. Contributie en postbijdrage was sinds 2012 niet meer aangepast.
Vragen naar aanleiding van bovenstaande kunt u richten aan de ledenadministratie via ledenadmin@nvwc.nl of briefje sturen aan bovenstaand adres. Dit geldt ook voor het melden van de wijziging van toezending van de Hak-al.

Tags: