Skip to content

Project Bestrijding Eikenprocessierups langs Lange Dreef

Culemborgs initiatief bestrijden eikenprocessierups: leefgebied langs de Lange Dreef verbeteren voor onder andere koolmezen

Eerder stond dit stukje in de Culemborgse Courant

CULEMBORG De eikenprocessierupsen zorgen landelijk voor veel problemen. Zo ook in Culemborg. Een burgerinitiatief van inwoonster Ada Wille wordt momenteel samen met NME Culemborg uitgewerkt tot een kansrijk plan. NME Culemborg, de gemeente Culemborg, aannemers en Stadswerkplaats Culemborg voeren dit plan samen met de inwoonster uit. Ada Wille wil met diverse partijen een proef uitvoeren langs de Lange Dreef. Het idee is om het leefgebied langs de Lange Dreef te verbeteren voor onder andere koolmezen. Deze vogelsoort heeft inmiddels geleerd dat de eikenprocessierupsen een smakelijke aanvulling zijn op zijn menu. Er worden nestkasten gemaakt door diverse groepen van scholen, die na de zomervakantie hierover benaderd worden door NME Culemborg. Diverse aannemers gaan het afvalhout verzamelen en ter beschikking stellen. De Stadswerkplaats Culemborg gaat een rol spelen bij het faciliteren en begeleiden van het timmerwerk. De gemeente Culemborg verbetert de nestgelegenheid voor de mezen door de onderbegroeiïng langs de Lange Dreef aan te pakken. Ook de buurt wordt betrokken, zij kunnen bijdragen door hun tuin te vergroenen en/of een nestkast te plaatsen. Wethouder Joost Reus, portefeuillehouder groenbeleid en –beheer: “Mooi dat dankzij samenwerking tussen verschillende partijen uit de stad zo’n initiatief van de grond komt. Zo hopen we de natuur een zetje te kunnen geven om de overlast van de eikenprocessierups te beperken.” NME Culemborg en de gemeente Culemborg spelen in op initiatieven uit de stad en koppelen betrokken partijen aan elkaar. Op deze manier worden er mooie ideeën gerealiseerd in Culemborg. 

Inmiddels zijn de nestkasten door de kinderen van 4 basisscholen in Culemborg in elkaar gezet samen met de NME en de Stadswerkplaats.

De Gemeente heeft toegezegd, dat men meer onderbegroeiing gaat realiseren langs de Lange Dreef, zodat er een beter leefgebied voor de mezen ontstaat.

Samen met Ada Wille is de nestkastenwerkgroep van de NVWC gestart met het ophangen van de nestkastjes langs de Lange Dreef. In de komende weken wordt dit afgerond.

Geplaatst door: Johan de Kruif

Back To Top