Skip to content

Om zoveel mogelijk auteurs en fotografen in de gelegenheid te stellen input te leveren moet strak gestuurd worden op de omvang van de Hak-al.
Hiervoor worden de volgende richtlijnen gehanteerd.

 • Standaard artikel – 2 pagina’s maximaal 1.200 woorden.
 • Klein artikel – 1 pagina maximaal 500 woorden.
 • Verslag – 4 pagina’s maximaal 1.900 woorden.
 • Groot artikel– 6 pagina’s maximaal 2.500 woorden.
  Grote artikelen zijn een uitzondering, die vooraf voorgelegd moeten worden aan de redactie die vervolgens beoordeelt of/en wanneer zo’n artikel ingepland kan worden.
 • Grafieken, schema’s, diagrammen of tabellen bij voorkeur aanleveren in Excel en hiervan ook een los pdf-bestand maken.
 • Per pagina maximaal 4 foto’s aanleveren en 1 extra foto voor bij de inhoudsopgave.
 • Foto’s zijn minimaal 1 MB en maximaal 10 MB en JPG-formaat heeft de voorkeur.
 • In de kopij de bijschriften van de foto’s opnemen met een volgnummer en de naam van de foto.
 • Foto voorzien van naam fotograaf (indien deze afwijkt van de auteur) en de titel van het artikel plus volgnummer.
 • Bij het artikel c.q. de foto nemen wij credits en/of bronvermelding op;
  copyright integreren in de foto daarom achterwege laten.
 • Bij twijfel over wat er op de foto staat, vόόr inzending zelf (laten) controleren of het bijschrift klopt.

In Word kun je via de optie ‘Controleren’ kiezen voor ‘Woorden tellen’. Een selectie in Word of Excel kan opgeslagen worden als pdf-bestand via de optie ‘Printen’ kiezen voor ‘Print to PDF’.
Foto’s die in een Word-document zijn opgenomen zijn onbruikbaar voor drukwerk. Graag zelf keuzes maken, rekening houdend met de vereiste grootte van de foto’s. Het is niet handig om per pagina 12 foto’s te sturen terwijl er 3 of 4 opgenomen kunnen worden.

 

Back To Top