Ga naar hoofdinhoud

Update Volencampen

Meer natuur op de Volencampen? De Volencampen is het graslandgebied tussen de vier dreven in Culemborg, vlakbij het centrum. Vroeger schijnt dit gebruikt te zijn om de paarden van het kasteel te weiden, want het ligt vlakbij de kasteeltuin. Het gebied is van ons allemaal, want eigendom van het Rijk. Enige jaren is het in beheer geweest bij Geldersch Landschap & Kasteelen, maar de laatste jaren wordt het door de Rijksvastgoeddienst verpacht aan een agrariër.

Het gebied wordt regelmatig geïnjecteerd met mest en de natuurwaarden zijn er niet erg hoog. Dat heeft omwonenden en andere betrokkenen ertoe gebracht om actie te ondernemen. Er is een burgerinitiatief opgericht en men is gaan lobbyen om te proberen het beheer hier meer natuurinclusief te maken. Dat past prima in de visie van de NVWC want, weet u het nog, in 1990 hebben we als NVWC een symposium gehouden onder de titel ‘Culemborg, natuur in ontwikkeling’ en toen al noemden we de Volencampen als een zeer kansrijke locatie voor de natuur.

In november verloopt de huidige pacht en wordt deze opnieuw aanbesteed. Het college van B&W van Culemborg heeft inmiddels een brief gestuurd naar de staatssecretaris om erop aan te dringen dat de Rijksvastgoeddienst bij de nieuwe pachtovereenkomst ruimte maakt voor een beheer dat meer rechtdoet aan de natuurpotenties. Het kan nog steeds een agrarische bestemming hebben, maar dan eentje die meer rekening houdt met de natuur. Onlangs was er ‘in het veld’ een overleg met de gemeente, de omwonenden en de boer die het nu pacht. Rode draad door het gesprek was dat we er samen uit zouden moeten kunnen komen. We hopen van harte, en willen daar ook graag aan meewerken, dat de Volencampen weer een prachtig stukje groen wordt tegen het centrum van de stad aan. Dat is goed voor de natuur, maar ook voor allen die er wandelen of er anders gebruik van maken.

Geplaatst door: Johan de Kruif

Back To Top