U bent hier

Over NVWC

Ontdekken, beschermen, genieten!

De Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken (NVWC) is een vereniging van mensen die in hun vrije tijd met de natuur bezig zijn. De vele leden die de club draaiende houden doen dat ook in hun vrije tijd. Gezelligheid en een goede samenwerking tussen al die enthousiaste leden zorgen ervoor dat men zich graag voor de NVWC inzet. Niet alleen het doel, maar juist ook de goede sfeer zorgt voor een levendige en steeds inspirerende NVWC. De NVWC organiseert activiteiten die openstaan voor iedereen, ook niet-leden dus. Dat kan bijvoorbeeld gaan om lezingen, natuurwandelingen of wilgen knotten. Kijk even op de agenda voor de activiteiten van de komende tijd. Behalve de activiteiten op de agenda, organiseren de werkgroepen ook diverse eigen activiteiten. Bent u geïnteresseerd in een werkgroep, stuur dan een mailtje aan de coördinator van de betreffende werkgroep. Deze neemt dan contact met u op.

Vertrouwenspersoon

De NVWC heeft een  vertrouwenspersoon. Als er zaken zijn mbt de NVWC, die in vertrouwen besproken moeten worden, kunt u hier gebruik van maken. Het betreft:

  • Carolien Duivenvoorde: carolienduivenvoorde(apestaartje)pscd.nl
Privacy

In de ledenadministratie zijn van onze leden/donateurs alleen die gegevens opgeslagen, die noodzakelijk zijn voor contact en betaling conform het vastgelegde in de statuten/huishoudelijk reglement. Deze gegevens zijn verkregen vanuit het door u ingevulde  aanmeldingsformulier en aan door u gemelde wijzigingen aangepast. Het gaat hierbij om naam/adres/woonplaats/postcode/telefoon/e-mailadres/begindatum lidmaatschap/wijk ivm bezorging Hak-al/incassomachtiging indien van toepassing met bankrekeninggegevens. Wilt U deze gegevens inzien of wijzigen, dan kunt u dat aan de ledenadministratie te kennen geven. Als u ook via de NVWC lid bent van het Vogeljaar, dan zullen uw adresgegevens ook aan hen verstrekt worden. Als u aangegeven hebt deel uit te maken van een werkgroep, dan krijgt de coördinator ook de beschikking over adres-, mail-, en telefoongegevens. 

Bij opzeggen lidmaatschap blijven uw gegevens desgewenst in de ledenadministratie zodat er nog contact opgenomen kan worden bij bijvoorbeeld een reünie of iets dergelijks. Wij zullen u hiertoe bij vertrek toestemming vragen. Wilt u deze gegevens later toch verwijderd hebben, dan kunt u dit aan de ledenadministratie doorgeven.

U kunt de ledenadministratie bereiken via  ledenadmin(apestaartje)nvwc.nl. Tot de ledenadministratie hebben toegang de penningmeester en een door het bestuur aangewezen vervanger bij diens afwezigheid. Periodiek wordt een digitale uitdraai uit de ledenadministratie van het adressen- en mailbestand ter beschikking gesteld aan de verzender van de Tsjielp, en de verzender van de Hak-al.

Vóór publicatie van foto’s van excursies en andere NVWC-activiteiten waarop leden herkenbaar afgebeeld zijn zullen wij hun toestemming vragen, in het geval van jeugdleden tot 16 jaar vragen wij hun ouders om toestemming.